น้ำก็รด ปุ๋ยก็ให้ ทำไมน้องต้นไม้ที่รักยังตายได้อีกน๊ะ ?

สาเหตุส่วนใหญ่เลยเนี่ย มาจากการที่หลายๆคน รดน้ำจนมากเกินไป ทำให้ ความชื้นในดินสูง เกิดโรค “รากเน่า”