ปุ๋ยอินทรีย์ผง (Coming soon)

ปริมาณอินทรีย์วัตถุรับรอง 20%

ส่วนประกอบ
กากตะกอนโรงงานน้ำตาล 40%
กากตะกอนโรงงานเบียร์ 20%
เปลือกมันสำปะหลัง 35 %
โดโลไมต์ 5%

หมวดหมู่:

Description

ปุ๋ยอินทรีย์ผง

ปริมาณอินทรีย์วัตถุรับรอง 20%

ส่วนประกอบ
กากตะกอนโรงงานน้ำตาล 40%
กากตะกอนโรงงานเบียร์ 20%
เปลือกมันสำปะหลัง 35 %
โดโลไมต์ 5%

Additional information

น้ำหนัก 1 kg